Milí súťažiaci, vitajte, bienvenue! Marec je obľúbeným mesiacom milovníkov francúzskeho jazyka a kultúry, oslavujeme predsa Mesiac Frankofónie. V rôznych krajinách francúzština zohráva rôznu rolu: môže byť materinským, jediným úradným jazykom, jedným z úradných jazykov alebo jazykom menšiny. Úradným jazykom je francúzština až v 29 krajinách sveta. Keďže hlavnou témou Mesiaca Frankofónie 2022 je plurilinguismus čiže viacjazyčnosť, ponúka naša súťaž možnosť všetkým študentom rôznych cudzích jazykov, aby ukázali, ako vnímajú cudzí jazyk, ktorý sa učia, ako na nich pôsobí a aké sú ich predstavy o ňom. Tešíme sa na Vaše fotografie, ktoré nám sprostredkujú Vaše pocity, dojmy a skúsenosti pri štúdiu cudzích jazykov. Odborná porota sa vyberie víťaznú fotografiu a víťaz získa elektrickú kolobežku. Ideme na to? On y va?

Všeobecné podmienky a pravidlá fotografickej súťaže

PRIHLASOVACÍ FORMULÁR:

Kontakt/informácie: mesiacfrankofonie@gmail.com