Vážení priatelia francúzštiny a frankofónnej kultúry, sme prijímateľmi 2% z dane

 

Dovoľujeme si dať do Vašej pozornosti, že aj v tomto roku máte možnosť poukázať 2% z dane z príjmov fyzických osôb alebo právnických osôb zákonom určeným subjektom. Podobne ako v minulosti i tento krát sa o Váš príspevok vo výške 2% z dane uchádza aj Francúzska aliancia Košice.

 

 

Pomôžte nám aj Vy zvýšiť záujem o Francúzsko, podporiť jeho spoznávanie, šíriť francúzsky jazyk a frankofónnu kultúru a rozvíjať francúzsko-slovenskú spoluprácu.

 

 

Bankové spojenie:

Názov účtu: Francúzska aliancia Košice

 

IČO: 31 31 11 81

 

DIČ: 20 21 49 69 61

 

Banka: Tatra banka, a.s.
IBAN: SK71 1100 0000 0026 2671 8195
SWIFT (BIC): TATRSKBX

 

Právna forma: Združenie (701)

 

Registrácia: Ministerstvo vnútra SR; dňa 28.1.2000; pod číslom: VVS/1-900/90-16259