Skúšky z francúzskeho jazyka DELF a DALF

Snímka obrazovky 2016 02 14 o 0.29.20

  • 6 medzinárodne uznávaných diplomov, ktoré zodpovedajú 6 znalostným úrovniam Spoločného európskeho referenčného rámca: DELF A1, DELF A2, DELF B1, DELF B2, DALF C1 a DALF C2.
  • DELF – DALF tous publics:február, jún a november
  • DELF scolairesfebruár, jún a november

 

DELF (Diplôme d’Études en Langue Française) a DALF (Diplôme Approfondi de Langue Française) sú prvými oficiálnymi diplomami pre cudzincov vydávanými francúzskym ministerstvom školstva.


Skúšky môžu vykonávať iba akreditované subjekty vo Francúzsku a v zahraničí. Jedným z nich je aj Francúzska aliancia Košice.

Od 1. septembra 2005 sa skladajú zo 6 nezávislých diplomov, ktoré zodpovedajú 6 úrovniam Spoločného európskeho referenčného rámca pre jazyky, platného v celej Európskej únii. Aj naša reforma maturitných skúšok z jazykov vychádzala z tohto Rámca.


Potvrdzujú schopnosť ústnej a písomnej komunikácie vo francúzštine na základnej, mierne pokročilej alebo pokročilej úrovni.

DELF-DALF má 6 úrovní. To znamená, že je možné získať 6 samostatných na sebe nezávislých diplomov uznávaných v zahraničí:


CECRL

DELF DALF

Používateľ

A1

DELF A1

používateľ základov jazyka

A2

DELF A2

B1

DELF B1

samostatný používateľ

B2

DELF B2

C1

DALF C1

skúsený používateľ

C2

DALF C2


Diplomy DELF existujú aj vo verzii prispôsobenej mládeži.

CECRL

DELF junior/scolaire

Používateľ

A1

DELF junior A1

používateľ základov jazyka

A2

DELF junior A2

B1

DELF junior B1

samostatný používateľ

B2

DELF junior B2


DELF scolaire/ DELF junior

Verzia pre mládež DELF scolaire/ DELF junior je vyhradená pre žiakov a študentov stredných škôl. Je postavená na rovnakej štruktúre ako DELF tous publics (široká verejnosť), iba témy sa odlišujú. Zohľadňuje centrá záujmov mládeže. Získaný diplom je identický s diplomom DELF tous publics.

DELF scolaire: informácie a zápisy priamo na určených školách.


Pri každej úrovni sú hodnotené 4 jazykové zručnosti:

  • porozumenie ústneho textu
  • porozumenie písaného textu
  • písomný prejav
  • ústny prejav


Na čo slúži DELF-DALF?

DELF je oficiálny diplom, ktorý jeho držiteľovi potvrdzuje znalosť francúzskeho jazyka.


Žiaci a študenti stredných škôl, ktorí získali diplom DELF B1 alebo B2 (podľa prípadu) môžu byť v súčasnosti oslobodení od maturitných skúšok z francúzskeho jazyka.

Zvyčajne už držitelia diplomu DELF B2 sú oslobodení od jazykových prijímacích skúšok na francúzske univerzity.


Kto môže absolvovať skúšky DELF-DALF?

Každý - bez ohľadu na vek, vzdelanie alebo národnosť (s výnimkou francúzskych štátnych príslušníkov.)