Vnútorný poriadok Francúzskej aliancie Košice

 

Skupinové kurzy

 

 

 

1. Francúzska aliancia v Košiciach ponúka kurzy všeobecnej aj odbornej francúzštiny :

 

 • 56 vyučovacích hodín : všeobecná francúzština
 • 56 / 28 / 14 vyučovacích hodín : odborná francúzština
 • 14 vyučovacích hodín : kurzy pre deti

* 1 vyučovacia hodina = 45 minút

 

2. Počet študentov v kurze :

 

 • maximálne 12 študentov v skupine*
 • minimálne 6 študentov v skupine**

* V prípade záujmu môže byť v skupine aj viac študentov, ale len so súhlasom všetkých členov skupiny
** Francúzska aliancia si vyhradzuje právo zrušiť kurz alebo zmeniť počet vyučovacích hodín, resp. výšku zápisného ak je v skupine menej ako 6 študentov

 

3. Francúzska aliancia si počas prvých dvoch týždňov konania kurzu vyhradzuje právo zmeniť deň a čas kurzu, prípadne upraviť skupiny.

 

 

 

 

4. Platenie / platba

 • Študent zaplatí za kurz pred jeho začatím, vo výnimočnom prípade počas prvého týždňa trvania kurzu.
 • Študent môže zaplatiť v hotovosti priamo vo Francúzskej aliancii alebo bankovým prevodom.

 

 

 

5. Zápis do kurzu počas semestra

 • pred začiatkom kurzu a počas prvých 3 týždňov : 100% ceny kurzu
 • od 4. do 8. týždňa : 75% ceny kurzu
 • od 9. do 12. týždňa : 50% ceny kurzu
 • od 13. týždňa : zápis nie je možný

 

 

6. Vrátenie zápisného

 

 • do začiatku kurzu : 100% ceny kurzu
 • prvé 3 týždne kurzu : 75% ceny kurzu
 • od 4. do 8. týždňa : 50% ceny kurzu
 • od 9. týždňa : vrátenie zápisného nie je možné

 

 

7. Zmena skupiny

 • prestup do inej skupiny sa môže uskutočniť bez ďalších poplatkov, v prípade, že ide o prestup do skupiny s rovnakou cenou a po súhlase oboch učiteľov
 • prestup do skupiny s nižšou cenou sa uskutoční bez vrátenia rozdielu v cene a po súhlase oboch učiteľov
 • prestup do skupiny s vyššou cenou sa uskutoční po zaplatení rozdielu v cene a po súhlase oboch učiteľov

 

 

8. Zľavy


Francúzska aliancia poskytuje študentom  aktuálnu zľavu (info v kancelárii), ktorí pokračujú v 3. kurze a zapíšu sa pred začiatkom konania kurzu.

 

 

9. Knižnica

 • Do knižnice je možné zapísať sa bez zapísania do kurzu.
 • Každý študent Francúzskej aliancie (kolektívny alebo individuálny kurz) sa automaticky stáva členom knižnice a môže si požičiavať dokumenty, ktoré knižnica ponúka.
 • Preukaz člena knižnice je platný jeden kalendárny rok, je potrebne si ho každoročne obnovovať.

 

 

 

Individuálne kurzy

 

Francúzska alianciaKošice  ponúka individuálne kurzy alebo kurzy pre 2 osoby za nasledujúcich podmienok :

 • jednorázový kurz (45’, 60’ ou 90’)
 • dlhodobý kurz (30 x 45’, 22 x 60’ ou 15 x 90’)
 • výlučne pre 1 osobu


Zapísaním sa do kurzu/knižnice súhlasím s dodržiavaním vnútorného poriadku Francúzskej aliancie Košice

Meno :  ....................................................................................................

Dátum : ....................................................................................................

Podpis : ....................................................................................................