SKUPINOVÉ KURZY

1. FRANCÚZSKA ALIANCIA V KOŠICIACH PONÚKA KURZY VŠEOBECNEJ A ODBORNEJ FRANCÚZŠTINY :

 • 16 týždňov : všeobecná francúzština
 • 16 týždňov : odborná francúzština
 • 16 týždňov : kurzy pre deti

2. POČET ŠTUDENTOV V KURZE :

 • maximálne 12 študentov v skupine*
 • minimálne 6 študentov v skupine**

* V prípade záujmu môže byť v skupine aj viac študentov, ale len so súhlasom všetkých členov skupiny
** Francúzska aliancia si vyhradzuje právo zrušiť kurz alebo zmeniť počet vyučovacích hodín, resp. výšku zápisného ak je v skupine menej ako 6 študentov

3. FRANCÚZSKA ALIANCIA SI POČAS PRVÝCH DVOCH TÝŽDŇOV KONANIA KURZU VYHRADZUJE PRÁVO ZMENIŤ DEŇ A ČAS KURZU, PRÍPADNE UPRAVIŤ SKUPINY.

 

4. PLATENIE / PLATBA

 • Študent zaplatí za kurz pred jeho začatím, vo výnimočnom prípade počas prvého týždňa trvania kurzu.
 • Za kurz alebo paušál je možné platiť aj na splátky. Maximálny počet splátok za jeden kurz sú 4, pričom posledná musí byť uhradená najneskôr 4 týždne pred ukončením kurzu/paušálu.
 • Študent môže zaplatiť v hotovosti priamo vo Francúzskej aliancii alebo bankovým prevodom.

5. ZÁPIS DO KURZU POČAS SEMESTRA

 • pred začiatkom kurzu a počas prvých 3 týždňov : 100% ceny kurzu
 • od 4. do 8. týždňa : 75% ceny kurzu

6. VRÁTENIE ZÁPISNÉHO

 • do začiatku kurzu : 100% ceny kurzu
 • prvé 3 týždne kurzu : 50% ceny kurzu

7. ZMENA SKUPINY

 • prestup do inej skupiny sa môže uskutočniť bez ďalších poplatkov, v prípade, že ide o prestup do skupiny s rovnakou cenou
 • prestup do skupiny s nižšou cenou sa uskutoční bez vrátenia rozdielu v cene
 • prestup do skupiny s vyššou cenou sa uskutoční po zaplatení rozdielu v cene

8. ZĽAVY

Francúzska aliancia poskytuje študentom aktuálnu zľavu (info v kancelárii), ktorí pokračujú v 2. kurze a zapíšu sa pred začiatkom konania kurzu.

9. KNIŽNICA / mediatéka / kulturetéka

 • Do knižnice je možné sa zapísať bez zapísania do kurzu.
 • Každý študent Francúzskej aliancie (kolektívny alebo individuálny kurz) sa automaticky stáva členom knižnice a môže si požičiavať publikácie, ktoré knižnica ponúka.
 • Preukaz člena Francúzskej aliancie je platný jeden kalendárny rok a je potrebne si ho každoročne obnovovať.

INDIVIDUÁLNE KURZY

Francúzska aliancia Košice  ponúka individuálne kurzy alebo kurzy pre 2 – 4 osoby za nasledujúcich podmienok :

 • jednorázový  (60’ alebo 90’)
 • dlhodobý kurz (10 x 60’/90‘, 20 x 60’/90’)

Zapísaním sa do kurzu/knižnice súhlasím s dodržiavaním vnútorného poriadku Francúzskej aliancie Košice

Meno :  ……………………………………………………………………………………….

Dátum : ……………………………………………………………………………………….

Podpis : ……………………………………………………………………………………….