DELF Diplôme d´études en langue française
DALF Diplôme approfondi de langue française

Použitie: DELF – Diplom na stupni pre mierne pokročilých vo francúzskom jazyku a DALF – Diplom pre pokročilých sú oficiálne diplomy, vydané francúzskym ministerstvom školstva a zaručujú uznanie vašich zručností vo francúzštine. Pozostávajú zo 6 nezávislých diplomov a sú zosúladené so šiestimi stupňami Európskeho referenčného rámca.

Existuje aj verzia DELF – junior. Je určená pre verejnosť navštevujúcu stredné školy a je zostavená tak, ako verzia DELF pre širokú verejnosť. Rozdiel spočíva vo výbere tém: pri výbere tém sa prihliada na záujmy mladých.

Obidva diplomy majú od roku 1985 hodnotu štátnej skúšky a potvrdzujú znalosti francúzskeho jazyka zahraničných kandidátov.