SKÚŠKY DELF/DALF

  • 6 medzinárodne uznávaných diplomov s celoživotnou platnosťou, ktoré zodpovedajú 6 znalostným úrovniam podľa Spoločného európskeho referenčného rámca pre jazyky: DELF A1, DELF A2, DELF B1, DELF B2, DALF C1 a DALF C2.

Calendrier DELF / DALF 2024 

TARIFS DELF / DALF 

PRIHLÁŠKY

Prihláška DALF

Prihláška DELF TOUT PUBLIC

Prihláška DELF scolaire

 

PRIHLÁŠKY termíny november, február

BANSKÁ BYSTRICA