INDIVIDUÁLNE KURZY – zápis počas celého roka

  • dni a hodiny výučby dohodou
  • zameranie kurzov podľa potreby
  • jedna hodina : 60 min. alebo 90 min.
  • kurzy sú k dispozícii prezenčne aj online
  • v prípade nepriaznivej epidemiologickej situácie prezenčné kurzy prechádzajú do online priestoru