Detský klub – pre deti od 10 do 13 rokov, raz za týždeň na 60 minút.

Detský klub – pre deti od 4 rokov, skupiny sú rozdelené podľa veku (na deti, ktoré ešte nevedia písať a tie, ktoré už navštevujú základnú školu). Ide o prvý kontakt s francúzskym jazykom hravou formou raz za týždeň na 60 minút.