INDIVIDUÁLNE KURZY

zápis počas celého roka

  • Dni a hodiny výučby dohodou
  • Zameranie kurzov podľa potreby
  • Jedna hodina : 60 min. alebo 90 min.
  • Cena : zľava 5% na každý ďalší zakúpený paušál