RIADITEĽKA

Mgr. Katarína Kukučková

 

Tel.: + 421 905 201 043                        Mail: direction@afke.sk

 

Absolventka magisterského štúdia Francúzskej filológie na Prešovskej univerzite. Prekladateľka a tlmočníčka, od r.2003 súdna prekladateľka pre francúzsky jazyk. Lektorka všeobecného a odborného francúzskeho jazyka. Pôsobí na FF UPJŠ Košice ako externý pedagóg so zameraním na gramatiku francúzskeho jazyka, odborný technický preklad a etiku prekladateľskej činnosti.

Ako výkonná riaditeľka Francúzskej aliancie Košice má na starosti každodenný chod našej inštitúcie, rokovania s partnermi a organizovanie kurzov a kultúrnych podujatí.

 

Asistenka: Orsolya Balážová – info@afke.sk

 

Správna rada

Ing. Arch. Martin Drahovský –prezident, president@afke.sk

Autorizovaný architekt – majiteľ architektonickej kancelárie; pedagóg na Fakulte umení Technickej univerzity v Košiciach, reprezentant Slovenska v medzinárodných architektonických organizáciách. Vo Francúzskej aliancii pôsobí od 2009.

Martin Mojžiš – 1. vice-prezident

Tomáš Plško – vice-prezident

Ing. Ľudmila Bartoková, PhD

Odborná asistenka na Ekonomickej fakulte Technickej univerzity v Košiciach. Zaoberá sa výskumami v oblasti monetárnej politiky, platobnej bilancie a vonkajšej rovnováhy. Taktiež vyučuje predmety s ekonomickým zameraním vo francúzskom jazyku, v rámci programu dvoch diplomov v spolupráci s Univerzitou Sophia Antipolis v Nice, vo Francúzsku. V súčastnosti sa podieľa na niekoľkých národných výskumných projektoch.

Mgr. Valerij Pavluš

Člen manažmentu spoločnosti TMS International, ktorá je svetovým lídrom v poskytovaní špecializovaných služieb v oblasti oceliarenského priemyslu. Väčšina Európskych prevádzok sa nachádza vo Francúzsku a Belgicku. Vo Francúzskej Aliancii pôsobí od roku 2010.

David Mortreux – honorárny konzul Francúzskej republiky

Jean-Vincent de Tulio

 

 

Lektori

Františka Kendrová
Katarína Kukučková
Matej Piroh
Eva Rizmanová
Martin Škára
Christophe Callant
Valentine Bidault
François-Xavier Denis