RIADITEĽKA

Mgr. Katarína Kukučková

 

Tel.: + 421 905 201 043                        Mail: direction@afke.sk

 

Absolventka magisterského štúdia Francúzskej filológie na Prešovskej univerzite. Prekladateľka a tlmočníčka, od r.2003 súdna prekladateľka pre francúzsky jazyk. Lektorka všeobecného a odborného francúzskeho jazyka. Pôsobí na FF UPJŠ Košice ako externý pedagóg so zameraním na gramatiku francúzskeho jazyka, odborný technický preklad a etiku prekladateľskej činnosti.

Ako výkonná riaditeľka Francúzskej aliancie Košice má na starosti každodenný chod našej inštitúcie, rokovania s partnermi a organizovanie kurzov a kultúrnych podujatí.

 

Asistenka: Katarína Verbovská – info@afke.sk

 

Správna rada

Ing. Arch. Martin Drahovský –prezident, president@afke.sk

Autorizovaný architekt – majiteľ architektonickej kancelárie; pedagóg na Fakulte umení Technickej univerzity v Košiciach, reprezentant Slovenska v medzinárodných architektonických organizáciách. Vo Francúzskej aliancii pôsobí od 2009.

Martin Mojžiš – vice-prezident

Ing. Ľudmila Bartoková, PhD

Odborná asistenka na Ekonomickej fakulte Technickej univerzity v Košiciach. Zaoberá sa výskumami v oblasti monetárnej politiky, platobnej bilancie a vonkajšej rovnováhy. Taktiež vyučuje predmety s ekonomickým zameraním vo francúzskom jazyku, v rámci programu dvoch diplomov v spolupráci s Univerzitou Sophia Antipolis v Nice, vo Francúzsku. V súčastnosti sa podieľa na niekoľkých národných výskumných projektoch.

Mgr. Marta Gregová

Vedúca zahraničného referátu Kancelárie predsedu KSK.
Vo Francúzskej aliancii je od jej založenia. Má na starosti vzťahy s regionálnou samosprávou.

Mgr. Jana Kuračová

Vyštudovaná učiteľka francúzštiny učí od r. 1981. Učila na rôznych stredných a vysokých školách. Aktuálne na Gymnáziu Alejová v Košiciach. Od roku 2000 učí aj vo FA. Je aj jej dlhoročnou členkou Správnej rady, kde zastáva funkciu zapisovateľky. Ako sama hovorí: „Francúzsku alianciu považujem za kúsok Francúzska. Tu sa stretávam s ľuďmi, ktorých tak ako mňa baví všetko, čo je s ním späté. Okrem iného tu vediem aj kurzy francúzskeho jazyka, ktoré mi prinášajú úžitok i potešenie a pevne verím, že mojim študentom tiež.

Mgr. Valerij Pavluš

Člen manažmentu spoločnosti TMS International, ktorá je svetovým lídrom v poskytovaní špecializovaných služieb v oblasti oceliarenského priemyslu. Väčšina Európskych prevádzok sa nachádza vo Francúzsku a Belgicku. Vo Francúzskej Aliancii pôsobí od roku 2010.

Tomáš Plško

Mgr. Monika Vanbeselaere Gutt

 

Lektori

Františka Kendrová
Veronika Kladeková
Katarína Kukučková
Jana Kuráčová
Matej Piroh
Martin Škára
Michel Bourdier
Tiphaine Massot
Grégory Sabadel