Plné členstvo AFKE – člen získava nárok na využívanie knižnice, na zľavy pri podujatiach organizovaných AFKE a právo voliť členov do Správnej rady