• 6 medzinárodne uznávaných diplomov s celoživotnou platnosťou, ktoré zodpovedajú 6 znalostným úrovniam podľa Spoločného európskeho referenčného rámca pre jazyky: DELF A1, DELF A2, DELF B1, DELF B2, DALF C1 a DALF C2.
  • DELF – DALF pre verejnosť: január/február, jún a november
  • DELF školskýfebruár, jún