JOURNÉE EUROPÉENNE DES LANGUES

 

SOIRÉE DE BEAUJOLAIS

Výstava „DAUMIER A TÍ DRUHÍ

Francúzska karikatúra XIX. storočia

 

 

Prehľad je výberom z bohatých grafických zbierok bývalého zámku Coburgovcov, dnes Múzea vo Svätom Antone pri Banskej Štiavnici. Filip Coburg bol veľkým zberateľom grafiky, ktorého prezliekareň je celá vytapetovaná kreslenými vtipmi z časopisov La CaricatureLe Charivari a La Silhouette.

Podujatie pripravili Akadémia Rovás, Múzeum vo Svätom Antone, Francúzska aliancia Košice a Združenie historikov moderného výtvarného umenia pod záštitou Jeho Excelencie francúzskeho veľvyslanca na Slovensku pána Christopha Léonziho

Vernisáž vo štvrtok 9. novembra 2017 o 18. hod.

úvodné slovo  PhDr Miro Procházka

Centrum MaJel
Výstava potrvá do 10. decembra 2017