Drahí priatelia,
pozývame Vás na kvíz o Frankofónii, ktorý sa uskutoční v stredu 27.
marca 2024 o 18.30 hod. v priestoroch Francúzskej aliancie na
Alžbetinej 2, prvé poschodie vľavo.
Môžete sa naň zapísať ako jednotlivec alebo v dvojčlenných/
trojčlenných tímoch na info@afke.sk.
Ak ste členom AFKE, vstup je zadarmo. V prípade, že nie ste členom
AFKE, môžete sa zúčastniť za vstupný poplatok, ktorý je 2 eurá.
Vrelo Vám odporúčame si pred samotným kvízom prezrieť stránku
Medzinárodnej organizácie Frankofónie: https://www.francophonie.org
Kvíz bude pozostávať z 30-32 otázok a bude obsahovať 5 tém, a teda 6 otázok z každej témy + 2 doplňujúce otázky v prípade nerozhodného stavu bodov.
Medzi jednotlivými témami bude 10 minútová prestávka, ktorá bude slúžiť na sčítanie bodov jednotlivých družstiev. Po každej prestávke bude nasledovať vyhodnotenie predchádzajúcich 6 otázok.
Nakoniec udelíme ceny trom najlepším súťažným tímom.
Tešíme sa na Vás!
Cher tous,
Nous avons le plaisir de vous inviter au quiz de la Francophonie qui sera organisé le mercredi 27 mars 2024 à 18 h 30 dans les locaux de l᾿Alliance Française, Alžbetina 2 (premier étage).
Vous pouvez vous inscrire seul.e ou par équipes de deux ou trois joueurs/joueuses.
Si vous êtes membre de l᾿AF, votre participation est gratuite. Sinon, le prix de la participation est de 2 euros par joueur/joueuse.
Même si ce n’est pas obligatoire, il est possible de se préparer un peu en consultant le site de l᾿OIF : https://www.francophonie.org
Le quizz comportera entre 30 et 32 questions.
Il y a 5 thèmes de 6 questions et 2 questions subsidiaires pour départager les participant.e.s ex aequo.
Entre chaque thème, il y aura une pause de 10 minutes pour décompter les points.
Après chaque pause, il y aura le corrigé des 6 questions posées.
A la fin, les 3 meilleures équipes recevront un petit prix.
Au plaisir de vous y voir !
Inscriptions par mail à info@afke.sk