Pozývame Vás na keramickú tvorivú dielňu vo francúzštine a slovenčine, ktorá sa uskutoční v piatok 14. juna 2024 od 15.30 do 17.30 hod. v priestoroch Francúzskej aliancie v Košiciach pod vedením Brone Šariščanovej, ktorá vyštudovala hrnčiarstvo a keramiku vo Francúzsku.
Použitá technika: modelovanie
Materiál: hlina
Téma: voľná, bez obmedzenia, tvorte podľa Vašich predstáv!
Cena: 25 € na osobu za 120-minút
⚠️ Počet miest je obmedzený!
Vstup je možný po rezervácii na info@afke.sk a po zaplatení:
IBAN: SK7111000000002626718195 – do poznámky uveďte “Keramická tvorivá dielňa”.
Zápis je možný do 12. 06.
Budeme sa na Vás tešiť! 
L’atelier poterie en langues française et slovaque est de retour !
L’atelier aura lieu le vendredi 14 juin de 15h30 à 17h30 dans les locaux de l’Alliance française à Košice.
Il sera animé par Broňa Šariščanová, qui a étudié la poterie-céramique en France.
Technique utilisée : le modelage
Matériau : l’argile
Sujet : libre, aucune limite, créez ce que vous voudrez !
Prix : 25€ par personne pour un atelier de 120 min
⚠️ Les places sont limitées !
L’accès se fait sur réservation à info@afke.sk et n’est valide qu’après paiement :
IBAN: SK7111000000002626718195 – indiquez “Atelier de poterie”.
La date limite pour s’inscrire est le 12/06.
On a hâte !