Francúzska aliancia v Košiciach bola založená 20.januára 2000 a patrí medzi aliancie vo viac ako 137 krajinách, ktoré združujú viac ako pol milióna frankofilov. Francúzska aliancia v Košiciach je občianskym združením a riadi sa právnym systémom Slovenskej republiky. Na tomto mieste môžete lepšie spoznať Francúzsko, jeho minulosť či prítomnosť, naučiť sa francúzsky jazyk a spoznať jeho jedinečnú kultúru. Sme jedinou inštitúciou na východnom Slovensku, ktorá pripravuje a organizuje medzinárodné skúšky DELF a DALF.

Alliance Française je medzinárodná, dobrovoľnícka organizácia, ktorej úlohou je spájať priateľov Francúzska a frankofónnych krajín. Približujeme ľuďom kultúru Francúzska prostredníctvom kurzov francúzskeho jazyka a rôznych podujatí, organizujeme skúšky s medzinárodnou platnosťou a disponujeme mediatékou, ktorá poskytuje širokej verejnosti knihy vo francúzskom jazyku, rôzne audiovizuálne diela slúžiace aj na štúdijné učely či periodiká.

Počas celého roka organizujeme rôzne podujatia, ktoré majú za úlohu združovať frankofilov a predstaviť verejnosti zaujímavosti francúzskej kultúry. Medzi týmito podujatiami si určite nájde každý to svoje, pripravujeme hudobné, dramatické, gastronomické či literárne aktivity. Sme hlavným organizátorom Dní frankofónnej kultúry počas marca, ktoré sú už v oblasti košického a prešovského kraja dobre známe a každý rok sa tešia vysokej obľube a návštevnosti.